persberichten.be
- bron van nieuws -
zelf artikel toevoegen

Categorieën
Bedrijfsnieuws
Gezondheid
Culinair
Cultuur
Toerisme
Sport
Recreatief
Wetenschap
Politiek
Wonen
ICT
Varia


Leuven Rechtdoor

Leuven Rechtdoor : broedvogels belangrijker dan schoolkinderen.

Alliantie Regio Leuven (ARL), een groepering van een aantal lokale actiecomites uit de west- en zuidrand van Leuven, reageert ten zeerste verontwaardigd op uitspraken in de media vorige week van de Aarschotse burgemeester Andre Peeters.

Die had vorige week nog aangekondigd dat aan de gemeenteraad kennis werd gegeven van de opstart van een juridische procedure tegen de vliegtuigroute Leuven Rechtdoor. Vooral deelgemeente Gelrode zou te kampen hebben met een enorme lawaaihinder sinds de invoering van de nieuwe route in Maart vorig jaar.

Met de belastinggelden van de Aarschotse inwoners wordt nu aan de milieustakingsrechter in Brussel gevraagd terug te keren naar de situatie van voor Maart 2014. Argument van Aarschot in deze dagvaarding is de aanwezigheid, in een door Diestiaanheuvels omsloten Demervallei, van een groot aantal broedvogelsoorten.

ARL wijst er op dat deze vallei tussen Aarschot en Testelt met Leuven Rechtdoor, op ruim 40 km van de luchthaven, helemaal niet wordt overvlogen door opstijgende vliegtuigen. Bovendien, indien Gelrode sporadisch zou worden overvlogen, dan gebeurt dit op een hoogte van meer dan 7000 voet.

Bij een terugkeer naar de situatie voor Maart 2014 worden weer de dorpskernen van Veltem, Winksele en Bertem overvlogen op minder dan 1800 voet. Zo zullen de vliegtuigen dan weer op zeer lage hoogte over onder meer de scholen van Veltem-Beisem scheren. Dit is onaanvaardbaar gezien de wetenschappelijk bewezen nefaste effecten van deze geluidsoverlast op het leerproces van schoolkinderen. De Leuven Rechtdoor oplossing zorgt er nu nog voor dat het opstijgend vliegverkeer richting Leuven kan opstijgen boven de velden, in een corridor die al decennialang wordt gebruikt.

Verder wordt, weliswaar met een knipoog, benadrukt dat onder de oude route Leuven West zich eveneens enkele belangrijke ecologische natuurwaarden bevinden zoals Grootbroek, Meerdaalwoud, Heverleebos, de vijvers van Oud-Heverlee Zuid, het recent erkende natuurgebied Molenbeekvallei en niet in het minst het natuurreservaat de Doode Bemde.

Indien U zich ook actief wil inzetten voor het nastreven van een duurzame oplossing voor de vliegtuigproblematiek die aanvaardbaar is voor de hele Leuvense regio, dan kan U mailen naar alliantieregioleuven@gmail.com. Verschillende gemeentebesturen uit de regio hebben reeds volop hun steun toegezegd. Alle inwoners van de Leuvense regio die geinformeerd willen worden over de stand van zaken aangaande dit dossier, kunnen eveneens terecht op de website van ARL op www.alliantieregioleuven.be.

E-mail: rudy_nospam@hotmail.comHet bovenstaande artikel is geschreven door iemand die mee heeft gewerkt aan deze website. U kan zelf ook meewerken door een persbericht in te zenden via het daartoe bestemde formulier. Artikelen over heel diverse onderwerpen zijn toegelaten. U kan zich natuurlijk ook beperken tot het lezen van de artikelen die u interesseren.
To The Point bv, Beverestraat 48, 9700 Oudenaarde, info(at)to-the-point.biz