persberichten.be
- bron van nieuws -
zelf artikel toevoegen

Categorieën
Bedrijfsnieuws
Gezondheid
Culinair
Cultuur
Toerisme
Sport
Recreatief
Wetenschap
Politiek
Wonen
ICT
Varia


Vlaamse Regering keurt nieuwe studierichting Freinetpedagogie goed

Groot nieuws in onderwijsland: vandaag keurde de Vlaamse Regering een nieuwe studierichting goed. Voortaan zullen secundaire scholen in de eerste graad A de basisoptie Freinetpedagogie kunnen aanbieden. De erkenning werd aangevraagd door Freinetscholen Keerpunt, een vzw die op 2 september 2019 op zeven plaatsen in Vlaanderen van start gaat met een nieuwe secundaire freinetschool. In iedere Keerpuntvestiging zal de nieuwe studierichting worden aangeboden.

De erkenning van de Freinetpedagogie als basisoptie in de eerste graad secundair onderwijs is opmerkelijk in de zin dat ze geen inhoudelijke studiekeuze met zich meebrengt. De optie bestaat uit 5 keuze-uren, waarvan 3 uur atelier, 1 uur klasraad en 1 uur praktische burgerschapsvorming.

Domeinoverschrijdende studierichting
In de atelierwerking krijgen de leerlingen de ruimte om hun persoonlijkheid breed te vormen zonder al een bepalende studiekeuze te moeten maken die andere studierichtingen uitsluit. De ateliers laten de leerlingen toe om hun talenten en interesses te verdiepen in zeven kennis- en vaardigheidsdomeinen: natuurexploratie, -zorg en -beheer; handvaardigheid, bouw en techniek; kennisverwerving en -verdieping; experimenteren, wetenschappelijk onderzoek en innovatiedenken; digitale competentie, mediawijsheid en moderne technologieen; expressie, artistieke vormgeving, creatie en ontwerp; en een zevende gebied waarin ieder ander denkbaar interessegebied kan ondergebracht worden (zoals bijvoorbeeld ehbo of sport). Een atelier kan 6 tot maximaal 30 lesuren in beslag nemen.

Via het onderdeel praktische burgerschapsvorming zullen de leerlingen om de drie weken als vrijwilliger aan de slag gaan in lokale organisaties in de buurt van de school. Tot slot krijgt de cooperatieve klasvergadering (klasraad, een vast weekonderdeel in iedere lagere freinetschool) dankzij de erkenning nu ook in het secundair onderwijs een volwaardig statuut.

Onderwijs waar jongeren zich thuis voelen
Vanaf volgend schooljaar zullen leerlingen in de zeven nieuwe vestigingen van Freinetscholen Keerpunt voor de studierichting Freinetpedagogie kunnen kiezen. De school start op met twee vestigingen in het Brusselse (Vorst en Molenbeek), twee in Gent en een in Geraardsbergen, Oudenaarde en Alken. In elke vestiging worden nu leerlingen ingeschreven in het eerste leerjaar A.
Geert Van Hout, medeoprichter van vzw Freinetscholen Keerpunt: Deze erkenning is een grote en belangrijke stap voor Keerpunt en voor het Freinetonderwijs in Vlaanderen. We vinden het vanuit Keerpunt belangrijk dat leerlingen hun interesses zo lang mogelijk kunnen verkennen in meerdere domeinen en zich niet meteen hoeven te binden aan een inhoudelijke studierichting. Veel jongeren zijn op 12 jaar niet in staat om die keuze te maken, eenvoudigweg omdat ze niet weten wat ze kiezen. Dankzij de studierichting Freinetpedagogie krijgen jongeren de tijd om twee jaar langer al doende te ontdekken in welke gebieden ze echt thuis zijn. Dat verklaart overigens de Keerpuntslogan Leren waar je je thuis voelt.

Het is trouwens onze ambitie om de studierichting Freinetpedagogie door te trekken naar de tweede en derde graad. Zo kunnen we domeinoverschrijdend ASO-onderwijs aanbieden, dat leerlingen niet alleen academisch vormt, maar hen toelaat om zich gedurende hun hele middelbare schoolcarriere ook technisch en kunstzinnig sterk te ontplooien. Voor de basisvorming blijven natuurlijk de eindtermen gelden, maar dankzij de erkenning van vandaag zal elke Vlaamse middelbare freinetschool voortaan de studierichting Freinetpedagogie in de eerste graad kunnen aanbieden.

Meer info en inschrijvingen: www.keerpuntscholen.be

voor meer informatie en/of een interview met een van de initiatiefnemers, gelieve u te wenden tot Geert Van Hout: geertvh@keerpuntscholen.be, 0485 732 328.
Het bovenstaande artikel is geschreven door iemand die mee heeft gewerkt aan deze website. U kan zelf ook meewerken door een persbericht in te zenden via het daartoe bestemde formulier. Artikelen over heel diverse onderwerpen zijn toegelaten. U kan zich natuurlijk ook beperken tot het lezen van de artikelen die u interesseren.
To The Point bv, Beverestraat 48, 9700 Oudenaarde, info(at)to-the-point.biz