persberichten.be
- bron van nieuws -
zelf artikel toevoegen

Categorieën
Bedrijfsnieuws
Gezondheid
Culinair
Cultuur
Toerisme
Sport
Recreatief
Wetenschap
Politiek
Wonen
ICT
Varia


Zorgen onder de grond (maart 2020)

Politiek is het geen sexy thema, maar dat mag voor onze overheden geen excuus zijn om de staat van het rioleringsnetwerk niet grondig op te volgen. Riolen spelen een cruciale rol in onze waterhuidhouding, en de klimaatverandering versterkt dat belang.

Maar hoewel elk jaar 1 miljard euro naar de sector vloeit, is er weinig exacte informatie over. Het is dan wel bekend dat 53.000 kilometer riolering ligt, maar dat is een onderschatting, want 13 procent van de gemeenten is niet aangesloten op de databank waar dat eerste cijfer uit komt. Ook over de staat van dat netwerk, weten we weinig. Sommige riolen zijn al meer dan twintig jaar niet meer gecontroleerd. Dat is zorgwekkend.

Tegelijk dwingt de Europese Kaderrichtlijn Water onze regio om de kwaliteit van het oppervlaktewater op te krikken. Daarvoor moeten alle partijen- landbouw, huishoudens en industrie- inspanningen leveren.

Alleen: koken kost geld. Mogelijk is er financiering te vinden bij de nieuwe Europese Commissie en haar Green Deal, maar de kans dat een Vlaamse regering in besparingsmodus in een vergeten lade enkele honderden miljoenen vindt, is klein. Daarom probeert de sector middelen beter te gebruiken. Een betere coordinatie van de overheidsinvesteringen en de inzet van moderne technieken moet 60 miljoen besparen.

Het kenniscentrum en overlegforum Vlario ziet heil in lagere inningsrechten-de vergoeding die de drinkwatermaatschappijen vragen voor het beheer van de waterfactuur. Robots gaan meer riolen screenen. De waterzuiveraar Aquafin neemt sinds vorig jaar kwaliteitsvereisten op in zijn bestekken. Er zijn zowat 120 overheidsbedrijven actief in de sector, inclusief een honderdtal gemeenten dat zelf zijn rioleringsnetwerk beheert. Een consolidatie kan niet alleen kosten besparen, de sector zou ook met meer gezag zijn dossiers kunnen verdedigen bij de Vlaamse overheid. (zie ook op facebook, Go4greenground, stichter en beheerder Vincent Coolsaet).

E-mail: Vincent@incafin.com


Het bovenstaande artikel is geschreven door iemand die mee heeft gewerkt aan deze website. U kan zelf ook meewerken door een persbericht in te zenden via het daartoe bestemde formulier. Artikelen over heel diverse onderwerpen zijn toegelaten. U kan zich natuurlijk ook beperken tot het lezen van de artikelen die u interesseren.
To The Point bv, Beverestraat 48, 9700 Oudenaarde, info(at)to-the-point.biz